Kan grubu ve karakter analizi

Kan grubu istatistikleri

En eski kan grubu hangisi diye soracak olursak cevap hiç şüphesiz 0 (sıfır) grubudur. 0 grubu kan “avcı” olarak adlandırılırken, A grubu “çiftçi”, B grubu “göçebe” ve AB grubu ise “modern” olarak belirtilmiştir.

Peki dünyada insanların kan grubu ortalamalarını ve kaç kişiden kaç tanesi hangi kan grubuna ait merak ettiniz mi? En nadir bulunan kan grupları ve en fazla bulunan kan grupları işte o istatistikler;

  • Her 100 kişiden 40’ı 0 RH pozitif kan grubuna,
  • Her 100 kişiden 7’si 0 RH negatif grubuna,
  • Her 100 kişiden 34’ü A RH pozitif grubuna,
  • Her 100 kişiden 6’sı A RH negatif grubuna,
  • Her 100 kişiden 8’i B RH pozitif grubuna,
  • Her 100 kişiden 1’i B RH negatif grubuna,
  • Her 100 kişiden 3’ü AB RH pozitif grubuna,
  • Her 100 kişiden 1’i AB RH negatif kan grubuna sahiptir.

Kan grubuna göre karakter testi sonuçları

Kişiler üzerinde yapılan araştırmaya göre kan grubuna göre kişilik testi, kan grubundan hangi karaktere ait olduğunu açıklayan önemli bilgiler paylaşıldı.

0 (sıfır) kan grubu karakter analizi

En eski kan grubu olarak bilinen sıfır kan grubu insanları, özgüveni yüksek, güçlü, kuvvetli cesaretli ve iyimser kişiler olarak öne çıkmaktadır. Girdikleri ortamlarda kolay uyum sağlamaları ile bilinen 0 kan grubu kişilerinin iletişimi de oldukça kuvvetlidir. Hayatı ciddiye almazlar. Kişilere uyumda sorun yaşamadıkları gibi havaya, zamana ve modaya da kolay uyum sağlarlar.

Hayatta olumlu ilişkiler kurmaya yönelen 0 grubu, hedeflerine de ulaşma konusunda kararlı ve genellikle başarılıdır. Sağlıklı vücut yapısıyla öne çıkan bu kişiler, liderlik özelliği ve başarılı bir iş hayatıyla da bilinirler.

A grubu kana sahip kişilerin karakter analizi

A grubu kişilerin en belirgin özelliği kalabalık ortamlarla baş edebilmek ve bu topluluklardaki insanların kitlesel ihtiyaçlarının üstesinden gelmeye çalışmaktır. Çevresiyle uyum içinde yaşayan A grubu kişilerinin hisleri de oldukça kuvvetlidir, araştırmacı bir yapıya sahiptir. Bilimsel bir gerçek ise A grubu kana sahip kişiler daha az grip olurlar.

En önemli özelliklerinden biri de yardımsever ve paylaşımcı olmalarıdır. Sevdikleri ve çevredekilerle her şeyini paylaşabilirler ancak sıkıntılarını ve dertlerini paylaşmaz içlerine atarlar. Bu yüzden de depresyona girmeye ve mutsuz yaşamaya en müsait olan kan grubu kişiliğidir.

B grubu kana sahip kişilerin karakter analizi

B kan grubu insanları A grupları kadar düzen sahibi ve konfor düşkünü değildir, daha az kararlılık gösteren yapıya sahiptir. Ancak biyolojik açıdan ise diğer kan gruplarına göre daha uyumlu bir yapıdadır. Bu gruba ait kişilerin davranışlarında akılcılık ön planda olmakla beraber sistemli ve iradeli bir yaşam sürdürürler. Empati yapabilme yetenekleri oldukça başarılıdır.

Kolay kolay diğer insanların fikirlerinden  etkilenmezler aksine kendi kararlarını ve düşüncelerini hayata geçirirler. İnatçı da diyebileceğimiz B grubu kişileri, sert mizaca sahip oldukları için buna uygun meslekleri seçmeleri doğru adım olacaktır.

AB kan grubu olan kişilerin karakter analizi

En ön plandaki özellikleri sinirli ve hassas A’larla dengeli B’lerin birleşimi sonucu meydana gelmiştir. Bu yüzden özelliklerinde parça parça karışıklıklar gözlemlenir. Dengeli bir yapıya ulaşmak için güçlü bir disiplinle karşılaşana kadar bocalayan, kaprisli, kararsız ve tutarsız bir yaşam sürdürürler.

Sosyal açıdan tutumlu olmaları, mantık çerçevesi içerisinde kararlar alarak çevrelerine önem verdikleri görülebilir. Olaylara karşı detaycı olmadıkları gibi en çekici ve en ilginç özelliklere sahip kan grubudur. Bilindiği gibi bu gruptan insanlar dünyada fazla bulunmaz, bu yüzdendir ki AB kan bulmakta zorlanılır. Dünya nüfusunun sadece yaklaşık %5’ini oluştururlar.

Kaynak: https://www.blogarti.com/kan-grubuna-gore-karakter-analizi.html

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir